De missie omschrijft WAAROM je bestaat en WAAROP je inzet. Is de primaire functie of permanente opdracht.
De missie geeft dus een antwoord op de vraag: wat doen jullie?

De visietekst omschrijft WAARVOOR je staat, verklaart en documenteert de missie.
Ze omvat dus de kernwaarden (normen & waarden) van je organisatie. Ze beschrijft ook een ambitieus gedeeld beeld van de toekomst. Ze functioneert als ethisch kompas voor de organisatie. De visie geeft een antwoord op de vraag: Wat willen jullie zijn? Waar geloven jullie in?

In de strategie omschrijf je de MANIER WAAROP je als organisatie op bepaalde zaken inzet op lange termijn.
De strategische visie omschrijft hoe de elementen uit de missie en visie gerealiseerd zullen worden door doelstellingen en concrete stappen te omschrijven.
Dit is het doelstellingenkader van je beleidsnota en die vertrekt dus vanuit je missie en visie.

MISSIE
Een sterke stad dankzij sterke jongeren
JES is een jeugdorganisatie actief in de stad.
We staan open voor alle kinderen en jongeren en werken samen met hen rond vrije tijd, opleiding, werk en welzijn.
5 basiswaarden: vertrouwen, constructief denken, open blik, eigenzinnige manier.

JES: strategische positionering: 3 punten
1. Expertise delen en innoveren: JES is niet enkel een organisatie die in de praktijk expertise verwerft, de organisatie wil die expertise verspreiden.
2. Doelgroepnabijheid en vindplaatsgerichte werking, vrijwilligersbeleid
3. Operationele uitmuntendheid: meten en bijsturen. Het EFQM-kwaliteitsbeleid is een Europees model voor zelfevaluatieschema.

GDPR:
Inventaris maken van alle persoonsgegevens die worden bewaard
– Het WAT WAT LABEL: Deze checklist voor alle publicaties:
– SWITCH: organisatie die helpt om GDPR proof te worden- https://scwitch.be/scwitch-gdpr-aanbod/
Beleidswerkgroep (boven)lokaal

Andere organisaties:
– SOCIUS
– AMBRASSADE.be
– MEDIARAVEN – Mediawijs
Collegagroep Communicatie: van elkaar leren, o.a. werken met weinig middelen:
Thema’s die aan bod komen:
– online advertenties
– lay out en huisstijl in online en offline publicaties,
– crisiscommunicatie

Werkvormen om strategisch te werken:
https://beleidsplanning.socius.be/category/werkvormen/

Communicatiestrategie in 8 stappen

Aan communicatieprofessionals wordt steeds vaker gevraagd een aanpak te bedenken voor een specifiek probleem.
Het gaat dan minder om een communicatieplan, maar meer om een strategische aanpak.  

1. Analyse context

Een brede analyse van de context.
Wat is het organisatieprobleem, en wat kan communicatie bijdragen aan de oplossing? Gaat het bijvoorbeeld om identiteit of reputatie?

2. Inzichten

Uit je analyse vorm je conclusies.
Uit alle beschikbare gegevens haal je één of enkele waardevolle inzichten. Deze inzichten vormen de leidraad in je strategie.
Een inzicht is bijvoorbeeld dat de organisatie veel zendt, maar weinig in dialoog gaat met de doelgroep.

3. Positionering

Je kiest een positie in de mentale wereld van de doelgroep.
Deze keuze baseer je op het eigen merk, de doelgroepen, de concurrentie en de trends.
vb. Kruidvat is voordelig met veel koopjes maar wel minder overzichtelijk.

4. Propositie

Formuleer nu je propositie, de belofte die je aan de klant maakt.
Let erop dat de organisatie de belofte kan waarmaken.
Bedenk goed wat de doelgroep echt ervaart van jouw kernwaarden.
Een voorbeeld van een sterke propositie is  ‘Alles voor een glimlach’ van Coolblue.

5. Strategie

In de strategie omschrijf je wie je wilt bereiken en wat, hoe en wanneer je gaat communiceren.
Ook de doelstellingen staan in de strategie omschreven.
Bij strategie draait het om drie zaken: focus, focus en focus.
Geef de strategie een naam, bijvoorbeeld de ‘Fanstrategie’.

6. Concept 

Het concept is de creatieve vertaling van de propositie en de strategie.
Een goed concept spreekt de doelgroep aan in zijn eigen belevingswereld. IKEA heeft een sterk concept met ‘Aandacht maakt alles mooier.’

7. Content

Content is de invulling van middelen met teksten en beelden die informatief, entertainend of activerend zijn.
Storytelling is het hart van contentstrategie. Je vertelt niet alleen verhalen maar vangt, vormt en verspreidt ze ook.

8. Media

Denk bij mediakeuze niet aan losse middelen maar aan een platform van kanalen.
De kanalen verwijzen naar elkaar en vullen elkaar aan.

Je kiest media op basis van je content en op basis van je doelgroep. 
Je bereikt bijvoorbeeld jonge vrouwen via Instagram en zakelijke doelgroepen via LinkedIn.

Voorbeeld van plan: Aalst.Jouwstad.behttps://www.ballyhoo.be/wp-content/uploads/2019/07/PRESENTATIE-AJS.pdf